Služby architekta


Bezplatné služby pred objednávkou:

Poradenstvo pri výbere pozemku(možné radónové riziko, zosuvy pôdy, pôdny typ, odstupové vzdialenosti v zmysle STN)

Odporúčenie potrebných opatrení

E-mailové a telefonické konzultácie k možnostiam výstavby

Služby pred vypracovaním štúdie spoplatnené

Obhliadka pozemku 80-150 Eur podľa miesta realizácie 

Návrh konkrétneho osadenia na pozemok 80-120 Eur

Návrh bodov pripojenia na inžinierske siete a trasovanie prípojok 80 Eur

Služby počas projektovania - sú zahrnuté v cene projektovej dokumentácie

Spolupráca počas realizácie stavby, technické poradenstvo a telefonická a mailová podpora sú zahrnuté v cene projektovej dokumentácie

Iné služby podľa spoločnej dohody