Čo obsahuje rozpočet domu


1. Základy a základová doska
Betón základov + betónových tvárnic + armovanie
Ležaté rozvody (vody, kanalizácie, elektriny) 
Podkladové kamenivo pod betónovú dosku 
Betónová medzizákladová doska s armovaním  
Zemniaca pásovina     
Izolovanie základov hydroizolačnou fóliou proti agresívnej tlakovej a presakujúcej vode s protiradónovou ochranou


2. Konštrukčný systém rodinného domu           
Obvodové konštrukcie z murovaných termoizolačných keramických tehál 
Vnútorné priečky a preklady dverí a okien
Konštrukcie stropu     


3. Strecha a krov         
Konštrukcie krovu a ľaťovania
Zateplenie roviny strechy doskami z minerálnej vlny s vyššou akumuláciou tepla a celkovej hr. 320mm
Strešná krytina s kompletným systémom strešných doplnkov a hydroizolačnej ochrany
Hromozvod 


4. Klampiarske výrobky 
Kompletné klampiarske výrobky - žľaby a odkvapové rúry, úchytky, oplechovanie   


5. Okná a dvere           
Dodávka a montáž plastových okien a dverí s izolačným trojsklom, nemecký profil, biela farba, Uokna  =0,8
Dodávka a montáž vonkajších a vnútorných parapetov 


6. Elektroinštalácia         
Rozvody elektroinštalácie, slaboprúdu (Wifi, satelitný rozvod)
Vypínače, zásuvky, slaboprúd (Wifi, satelitný rozvod) podľa projektovej dokumentácie, biela farba


7. Zdravotechnika       
Vnútorné rozvody vody, kanalizácie k jednotlivým odberným miestam


8. Fasádny systém s úsporou energie
Fasádny kontaktný zatepľovací systém obvodového plášťa z minerálnej vlny 180 mm(difúzne otvorená konštrukcia) a soklovej časti z extrudovaného polystyrénu
Vrchná silikón-silikátová omietka 1,5 mm škrabaná, farba biela


9. Podlahový poter
Tepelná izolácia podláh 18cm s energetickou úsporou podľa projektovej dokumentácie
Cementový poter brúsený s armovaním


10. Povrchová úprava interiéru
Interiérová vápenná klima omietka
Podhľad krovu - Sadrokartónový systém suchej výstavby podľa projektovej dokumentácie 


11. Interiérové nátery a maľby         
Dokončenie stropov dvojnásobným náterom bielej farby


12. Vykurovanie a ohrev teplej úžitkovej vody
Vykurovanie a ohrev TÚV sú riešené na základe projektovej dokumentácie energeticky úsporným zariadením primárne ako elektrické odporové vykurovanie, kachlová pec, zásobníkový ohrievač vody


13. Podlahová krytina a obklad 

Ide o kompletný dom bez interiéru a zariadenia (nábytok, sanitárne vybavenie, kuchyňa)
V rozpočte nie sú zahrnuté stavebné práce. Treba tieto uvažovať ako navýšenie v rozsahu 8000-14000 eur. Tu veľa záleží od regiónu Slovenska a od termínu výstavby. Cena výstavby je orientačná a záleží od konkrétnej dohody investora so stavebníkmi. Domy sú ale navrhnuté pre možnosť svojpomocnej výstavby a sú komponované tak, aby aj menej zručný človek všetko zvládol sám s malou pomocou.