Blog

12.05.2013 21:21

Dom 2

Dvojpodlažný dom s rozpočtom 30 000. Spodná stavba realizovaná. Základy domu hotové. Rozpočet sa podarilo ešte optimalizovať a napriek náročnému zakladaniu vo svahu sa ušetrilo 500 eur. Podarilo sa to vďaka rýchlemu postupu prác a dobrej koordinácii priamo na stavenisku. Aktuálne výdavky 3500 eur

—————

26.12.2012 15:19

Domy vo výstavbe

Vo výstavbe sú už prvé dva projekty "e". Dom 2 v Banskej Bystrici, a dom 7 v Lamači. Postupne budú zverejňované fotografie, detaily a komenty z výstavby. Zatiaľ bola realizovaná NN prípojka k elektromerovému rozvádzaču domu 3. Ďalšie práce na oboch domoch budú pokračovať v jarných mesiacoch.

—————