perspektívny pohľad na južnú fasádu od záhrady

perspektívny pohľad na južnú fasádu od záhrady

—————

Späť