čelný pohľad na južnú fasádu

čelný pohľad na južnú fasádu

—————

Späť